Kaia Kapsta: Eesti elu stressirohkus ja alaline rahulolematus tuleneb paljuski purunenud suhetest

PREP-paarisuhtekoolitaja  Kaia Kapsta   Eesti ühiskonnas on palju räägitud pereväärtustest. Sellest, et lapsed vajavad isa. Kes ei tohi ära minna. Ja sellest, et lapsed vajavad ema. Kes peab alati olemas olema. Kuid vähem on räägitud sellest, mida perekond annab mehele ja naisele. Ta annab palju. Ühiskonna vaimne tervis

Loe edasi

SAVE ja KOV’id ühisprojekti raames toimuvad PREP koolitused

SAVE ja KOV’id ühisprojekti raames toimuvad PREP koolitused

Projekti „Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine läbi PREP – paarisuhte koolitusteenuse käivitamise, mis aitab muuta peredele kättesaadavamaks elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse sidususe arengut võimaldavat avalikku teenust“ raames toimuvad PREP-paarisuhtekoolitused   Saue vallas: 06.09  kell 18.00 – 21.00 07.09 

Loe edasi

Rein Taagepera: Abi-elu

Rein Taagepera järelehüüe oma naisele Marele (16. mai 1938 – 24. aprill 2013) Marele ja minule on mõnelt poolt öeldud, et oli meeltliigutav, kuidas me Metsa ülikoolis rääkisime teine teise toetamisest ja sellest, kui palju üheskoos arenemine kahele inimesele tagasi annab. Ja on avaldatud arvamust, et meie

Loe edasi

SA VÄÄRTUSTADES ELU EHITAB KOOSTÖÖS KOHALIKE OMAVALITSUSTEGA ÜLES PERESUHTEID TOETAVA ÜLE-EESTILISE KOOLITUS- JA TUGISÜSTEEMI.

PRESSITEADE 11. NOV. 2011 Pressiteade SA VÄÄRTUSTADES ELU EHITAB KOOSTÖÖS KOHALIKE OMAVALITSUSTEGA ÜLES PERESUHTEID TOETAVA ÜLE-EESTILISE KOOLITUS- JA TUGISÜSTEEMI. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel alustab SA Väärtustades Elu omavalitsuste ja mittetulundusühenduste koostööle rajatud ja paarissuhete tugevdamiseks mõeldud projekti, et muuta paremaks perede elukvaliteeti ja

Loe edasi

KÜSK ŠVEITSI VÜF TOETUSEL PROJEKT KOV JA SA VÄÄRTUSTADES ELU KOOSTÖÖ

KÜSK ŠVEITSI VÜF TOETUSEL PROJEKT KOV JA SA VÄÄRTUSTADES ELU KOOSTÖÖ

Projekti „Mittetulundusühenduste ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine SA Väärtustades Elu näitel, et muuta kättesaadavamaks perede elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikku elukeskkonda ning arengut võimaldavat avalikku teenust ning suurendada sotsiaalset sidusust kogukonnas“ peamiseks tegevuse eesmärgiks on muuta läbi avaliku ja kolmanda sektori koostöö kättesaadavamaks peredele mõeldud

Loe edasi

Oma paarisuhte kvaliteediga on PREP-paarisuhtekoolituse käigus tegelenud Eestis juba ligi 150 paari!

Märtsikuuga lõppeb SA Väärtustades Elu projekt, mis on suunanud oma peatähelepanu Põhjamaades juba ligi 10 aastat edukalt kasutusel olnud PREP-paarisuhtekoolituse Eestisse adapteerimisele ning koolitussüsteemi ülesehitamisele. Projekt on teoks saanud tänu Vabaühenduste Fondil toetusele, keda on rahastanud Avatud Eesti Fondi vahendusel Norra, Island ja Liechtenstein. PREP on lühend

Loe edasi

Perekeskus Sina ja Mina ja SA Väärtustades Elu aitavad edukamalt ühildada töö- ja pereelu!

2010 TÖÖ- JA PEREELU EDUKAS ÜHILDUMINE TÖÖTURUL PÜSIMISEKS PRESSITEADE PRESSITEADE Perekeskus Sina ja Mina ja SA Väärtustades Elu aitavad edukamalt ühildada töö- ja pereelu! 04.03.2010 Euroopa Sotsiaalfondi toel alustatakse projekti ”Töö- ja pereelu edukas ühildamine tööturul püsimiseks ja tagasi tööturule suundumiseks koostöös kohalike omavalitsuste spetsialistidega”. Projekt on

Loe edasi

Tulevased PREP- paarisuhtekoolituse läbiviijad aitavad tugevdada paarisuhet

SA Väärtustades Elu alustas paarisuhet tugevdava ja lahutusi ennetava koolitusprogrammi, PREP- paarisuhtekoolituse, koolitajate väljaõppega. Esimesel eestisisesel paarisuhtekoolitajate koolitusel õpivad uusi ja täiendavad seniseid praktilisi kogemusi 24 tulevast koolitajat. Mitmed koolitajate väljaõppes osalejad on seotud Gordoni perekooliga, lisaks osalevad programmis pereterapeudid ja raseduskriisinõustaja ettevalmistuse ja töökogemusega nõustajad. PREP-

Loe edasi