Hasartmängumaksu Nõukogu toetab PREP-programmi koolitusi läbi projekti “Tervem pere, tervem laps, tervem ühiskond- kõikjal üle Eesti!”

Hasartmängumaksu Nõukogu toetab PREP-programmi koolitusi läbi projekti “Tervem pere, tervem laps, tervem ühiskond- kõikjal üle Eesti””

PREP-paarisuhtekoolitused ja PREP-üksikisikute koolitused aitavad kaasa laste elukeskkonna parendamisele. Alaealise lapse või lastega lapsevanemate koolitamine tervete ja turvaliste peresuhete loomise ja hoidmise osas aitab ennetada ka laste vaesusega seotud riske.

Soodushinnaga 50. – eurot/inimene on võimalik PREP-programmi koolitustel osaleda.

Sihtgrupp

Sihtgruppi kuuluvad üle Eestiliselt:

  1. Lastega pered, paarid
  2. Peret planeerivad paarid
  3. Lapseootel ja/või väikelastega vanemad
  4. Alaealised (teismeeas) rasedad/sünnitanud naised ja nende partnered
  5. Soovi avaldav ja abivajav lapsevanem
  6. Last/lapsi kasvatav lapsevanem
  7. Noored (mh alaealised/teisme-eas) rasedad/sünnitanud naised
  8. Elluastuvad asenduskodu kasvandikest lapsevanemad
  9. Lähisuhtevägivalla all kannatanud lapsevanem
  10. Vägivallatseja (Prokuratuuri suunamisel)
  11. Riskiperes olev lapsevanem