Produktiivsuse kasv läbi õnnetunde

Ole hea tööandja

Hea tööandjana sead sa paika kindlad reeglid ja piirid. Teed selgeks ootused, ideed ja suunad ning strateegia. Aga selle kõige juures ei unusta sa ka isiklikku suhet iga oma töötajaga. Et iga töötaja tunneks ennast hinnatuna ja väärtustatuna. Alati aga ei pruugi tööandjal olla kohane sekkuda töötaja eraellu ning selliselt oleks PREP koolituse tellimine suurepärane idee ning lahendus.

Anna töötajale teada, et sa hindad teda

Julgusta oma töötajat tegutsema. Kindlasti toimib väga hästi mingi konkreetne motivatsioonipakett. Kuid alati ei pea olema töötaja enesehinnangu upitamiseks vajalik rahaline või materjaalne kompensatsioon. Tunne huvi tema pereelu vastu. Küsi kuidas lapsed kasvavad. Siinkohal oleks oluline mainida, et depressiivse töötaja tervis on ka märkimisväärselt kehvem. Näe lahendusi töökeskkonnas pingete maandamiseks.

Töökeskkond

Viimasel ajal räägib meedia väga sageli enneolematult positiivsetest töökeskkondadest. Luksuslikest, samas ka lõbusatest kontoriruumidest jne. Aga ka väikesed muudatused mõjuvad. Näiteks, lase töötajatel endil kujundada oma töökeskkond (kontorilaud). Kindlasti töötab see suurepäraselt koolitusejärgselt, kui suhetes turvatunne, intiimsus, kohusetunne ja usk tulevikku taas kõrgelt hinnatud. Peresõbralik töökeskkond on parim töökeskkond.

Kaasamine

Ära unusta, et elus on lisaks tööle ja perele ka muid olulisi asju. Kui suudad tööandjana võtta rolli, kelle abil maailm muutub paremaks ja ilusamaks kohaks, siis ei seo sind ja sinnu meeskonda vaid palk ja töötasu. Teid seob usk ja väärtushinnangud ning austus. See on midagi, mida raha eest osta ei saa. Ühel päeval märkad, et töötajad ei tee tööd enam ainult töö ega raha pärast. Nad teevad seda ka missioonitundest.

Hoia nad õnnelikud, hoia nad teotahtelised

Kui töötaja tunneb, et tema töö toob kaasa tunnustust ja tähelepanu ning temaga arvestatakse, siis on suhtumine varasemast totaalselt erinev. Töötaja ei näe probleemi eesmärkide saavutamisel või nende nimel võitlemisel. Sellise meeskonnaga seljatad sa mistahes raskused ja langused.

Telli PREP paarisuhtekoolitus või üksikisikutele mõeldud PREP oma meeskonnale?

Kiri PREP.ee kodulehe kaudu

PREP-paarisuhtekoolituste osalejate tagasiside

Küsimus7 palli skaalas
Kõige üldisemas mõttes leian ma, et PREP paarisuhte koolitus on tulnud või tuleb kasuks meie suhtele.6,355
Kui kasulikuks osutus oma partneriga aja veetmine?5,925
Ma õppisin palju.5,946
PREP-paarisuhtekoolituse tulemusena arvan, et mina ja mu partner tülitseme tulevikus vähem.5,172
PREP-paarisuhtekoolituse tulemusena viin sisse muudatused oma elus või paarisuhtes.5,839
Kui kasulikuks osutus täisväärtusliku abielu printsiipide omandamine  (näit: pühendumine, andestus)?5,656
PREP-paarisuhtekoolituse tulemusena olen rohkem pühendunud meie suhtele.5,796
EDASISOOVITUSINDEKS: Soovitaksin PREP-paarisuhte koolitust sõbralegi.6,387