Archive for the Uudised Category

Konkurss PREP–paarisuhtekoolituse koolitajate väljaõppes osalemiseks

SA Väärtustades Elu alustab PREP-paarisuhtekoolitajate II väljaõppega. PREP–paarisuhtekoolitus (The Prevention and Relationship Enhancement Program) on paarisuhet tugevdav ja probleeme, s.h lahutusi ennetav koolitusprogramm, mis on välja töötatud Denveri Ülikoolis Colorados ja põhineb enam kui 25 aasta jooksul läbiviidud empiirilistel uuringutel kooselu ja paarisuhete vallas. Eestis on kasutusel […]

Loe edasi

Koolituspäevad 26. ja 27. augustil

26. Ja 27. augustil on kõigil litsentseeritud PREP-paarisuhtekoolitajatel võimalik osa võtta dr Howard Markmani kahest koolituspäevast. 26.08.2013 Ülevaade  PREP 7. Versiooni uuendustest ja  programmist PREP for Army (PREP sõjaväelastele) (programm on seni kandnud nime PREP for Strong Bonds (Tugeva seotussuhte PREP)  ja nüüd tuntakse seda pigem nimetuse […]

Loe edasi

Hoia oma lähisuhet

Loe edasi

Kaia Kapsta: emaks teeb armastus

PREP-paarisuhtekoolitaja Kaia Kapsta arutleb, et meil on pühana emadepäev, meil on isadepäev, meil on lastekaitsepäev, kuid meil ei ole ametlikku ega ülemaaliselt lahtimõtestatud perepäeva. Emadepäeval on meie emasid tunnustades hea mõelda, kuidas me saame aidata oma emadel olla paremad emad? Sellised, nagu nad ise tahaksid olla – […]

Loe edasi

Kaia Kapsta: Eesti elu stressirohkus ja alaline rahulolematus tuleneb paljuski purunenud suhetest

PREP-paarisuhtekoolitaja  Kaia Kapsta   Eesti ühiskonnas on palju räägitud pereväärtustest. Sellest, et lapsed vajavad isa. Kes ei tohi ära minna. Ja sellest, et lapsed vajavad ema. Kes peab alati olemas olema. Kuid vähem on räägitud sellest, mida perekond annab mehele ja naisele. Ta annab palju. Ühiskonna vaimne tervis […]

Loe edasi

SAVE ja KOV’id ühisprojekti raames toimuvad PREP koolitused

SAVE ja KOV’id ühisprojekti raames toimuvad PREP koolitused

Projekti „Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine läbi PREP – paarisuhte koolitusteenuse käivitamise, mis aitab muuta peredele kättesaadavamaks elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse sidususe arengut võimaldavat avalikku teenust“ raames toimuvad PREP-paarisuhtekoolitused   Saue vallas: 06.09  kell 18.00 – 21.00 07.09  […]

Loe edasi

Rein Taagepera: Abi-elu

Rein Taagepera järelehüüe oma naisele Marele (16. mai 1938 – 24. aprill 2013) Marele ja minule on mõnelt poolt öeldud, et oli meeltliigutav, kuidas me Metsa ülikoolis rääkisime teine teise toetamisest ja sellest, kui palju üheskoos arenemine kahele inimesele tagasi annab. Ja on avaldatud arvamust, et meie […]

Loe edasi

Kaia Kapsta: Eesti elu stressirohkus ja alaline rahulolematus tuleneb paljuski purunenud suhetest

Eesti ühiskonnas on palju räägitud pereväärtustest. Sellest, et lapsed vajavad isa. Kes ei tohi ära minna. Ja sellest, et lapsed vajavad ema. Kes peab alati olemas olema. Kuid vähem on räägitud sellest, mida perekond annab mehele ja naisele. Ta annab palju. Ühiskonna vaimne tervis sõltub perekonna tugevusest […]

Loe edasi

SA VÄÄRTUSTADES ELU EHITAB KOOSTÖÖS KOHALIKE OMAVALITSUSTEGA ÜLES PERESUHTEID TOETAVA ÜLE-EESTILISE KOOLITUS- JA TUGISÜSTEEMI.

PRESSITEADE 11. NOV. 2011 Pressiteade SA VÄÄRTUSTADES ELU EHITAB KOOSTÖÖS KOHALIKE OMAVALITSUSTEGA ÜLES PERESUHTEID TOETAVA ÜLE-EESTILISE KOOLITUS- JA TUGISÜSTEEMI. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel alustab SA Väärtustades Elu omavalitsuste ja mittetulundusühenduste koostööle rajatud ja paarissuhete tugevdamiseks mõeldud projekti, et muuta paremaks perede elukvaliteeti ja […]

Loe edasi

KÜSK ŠVEITSI VÜF TOETUSEL PROJEKT KOV JA SA VÄÄRTUSTADES ELU KOOSTÖÖ

KÜSK ŠVEITSI VÜF TOETUSEL PROJEKT KOV JA SA VÄÄRTUSTADES ELU KOOSTÖÖ

Projekti „Mittetulundusühenduste ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine SA Väärtustades Elu näitel, et muuta kättesaadavamaks perede elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikku elukeskkonda ning arengut võimaldavat avalikku teenust ning suurendada sotsiaalset sidusust kogukonnas“ peamiseks tegevuse eesmärgiks on muuta läbi avaliku ja kolmanda sektori koostöö kättesaadavamaks peredele mõeldud […]

Loe edasi

Teavitusmail

Soovite, et informeeriksime teid saabuvatest koolitustest?